Particuliere Thuiszorg Nederland inwonende zorg, zorg au pair - header v2
Inwonende thuiszorg Particuliere Thuiszorg Nederland

Inwonende zorgverlener

Een inwonende zorgverlener (of zorg au-pair) kan zorgen voor gezelschap en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Ook al heeft u niet direct zorg nodig.

Denk dan bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de verzorging. Maar ook het doen van boodschappen en het bereiden van de maaltijden.

Altijd zorg in huis

Inwonende thuishulp is een fenomeen in opkomst. De verzorgers komen vaak uit Oost-Europa, zoals Polen en Tsjechië. Maar ook steeds meer uit Griekenland en Portugal.Zorg au-pair, inwonende zorg van Particuliere Thuiszorg Nederland

Deze zorgverleners helpen voornamelijk bij de persoonlijke verzorging en verzorgen het huishouden. Ze wonen bij u in huis en leveren tussen de 30 en 40 uur zorg per week.

Met een inwonende zorgverlener houdt u de regie over uw eigen leven. Een ander groot voordeel van de inwonende zorgverlener is dat u één zorgverlener heeft die dagelijks voor u zorgt. Daardoor zal de zorg zeer vertrouwd en persoonlijk zijn. U kent immers de zorgverlener en weet wat u kunt verwachten.

Onze Europese inwonende zorgverleners

Al onze zorgverleners zijn betrouwbaar en hebben een afgeronde relevante opleiding en komen uit Europa. Ze zijn zeer gemotiveerd.

Verder worden ze uitgebreid gescreend en alle informatie wordt zorgvuldig gecontroleerd:

 • diploma’s en certificaten worden gecontroleerd in het land van oorsprong
 • zo nodig volgt de kandidaat opleiding of bijscholing in de Nederlandse taal
 • er wordt gevraagd naar een verklaring omtrent gedrag
 • verzekeringen worden gecontroleerd en zo nodig afgesloten en/of aangepast

Zorgverleners uit Europa hebben geen werk- of verblijfsvergunning nodig.

Opleiding en ervaring

Bij het selecteren van onze zorgverleners wordt met nadruk aandacht besteed aan relevante opleidingen, scholing en werkervaring.

Voor buitenlandse zorgverleners met zorgtaken (verzorgende IG – verpleegkundige) werkt Particuliere Thuiszorg Nederland uitsluitend met zorgverleners die een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd in het land van herkomst. Hun diploma’s en bij- en nascholingen worden in het land van oorsprong gecontroleerd en getoetst in Nederland.

Voor uitsluitend huishoudelijke hulp / gezelschap zijn de opleidingseisen minder relevant, werkervaring en karakter zijn dan veel belangrijker.

Motivatie

Aan alle kandidaten wordt gevraagd een motivatie brief te schrijven. Daarbij wordt ook gevraagd naar referenties en kunnen specifieke ervaringen worden aangegeven.
Na ontvangst van alle gegevens worden de kandidaten geïnterviewd, waarna Particuliere Thuiszorg Nederland besluit of ze voor plaatsing in aanmerking komen.

Particuliere Thuiszorg Nederland garandeert gemotiveerde zorgverleners met een goede opleiding en voldoende ervaring.

Taal en inburgering

Inburgering en de Nederlandse taal zijn belangrijk als u ervoor kiest een zorgverlener bij u in huis te nemen.

De zorgverlener is tenslotte steeds bij u in huis. Ze zorgt – naast haar eventuele zorgtaken – ook voor de dagelijkse gang van zaken. Zoals (samen met u) de boodschappen doen. Of begeleidt u naar huisarts, apotheek, etc. en zorgt voor de nodige ontspanningsmomenten.

Een goede communicatie is belangrijk voor een goede zorg.

Beheersing en kennis

Particuliere Thuiszorg Nederland werkt uitsluitend met gemotiveerde zorgverleners die leergierig zijn en hun best zullen doen de Nederlandse taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. De praktijk is daarbij de beste leerschool. We besteden veel aandacht aan aanvullende taalopleidingen en/of bijscholing daar waar dat nodig is.

Verzekeringen

Iedereen hoopt natuurlijk dat er geen onverwachte dingen gebeuren. Maar dat heb je niet altijd zelf in de hand.

Stel dat er onverwachts iets gebeurt – uw zorgverlener valt van de trap en breekt een been bijvoorbeeld – dan moeten alle kosten goed door een verzekering gedekt zijn.

Een goede verzekering zorgt ervoor dat u of uw zorgverlener niet onverwacht worden geconfronteerd met financiële of juridische consequenties.

Particuliere Thuiszorg Nederland begeleidt alle zorgverleners bij het afsluiten van de nodige verzekeringen (minimaal WA verzekering).

Verklaring omtrent gedrag

Mooie blauwe ogen zijn niet genoeg om onbekende mensen te vertrouwen. Uitstraling en uiterlijk geven u alleen zicht op de buitenkant, achtergrond en verleden blijven daarbij verborgen.

Een van de mogelijkheden om betrouwbaarheid te controleren is een Verklaring omtrent gedrag. Daarin wordt vermeld dat er in het verleden geen bezwarende of belastende feiten zijn te melden over de persoon die de verklaring aanvraagt.

Bij de screening van de zorgverleners wordt gevraagd naar alle nodige documenten, diploma’s en certificaten.
Een van die documenten is dus zeker die Verklaring omtrent gedrag.
De verklaring wordt door de zorgverlener aangevraagd in de plaats van herkomst en overlegd aan Particuliere Thuiszorg Nederland.
Zonder Verklaring omtrent gedrag wordt de zorgverlener niet opgenomen in ons bestand.

Wanneer kiest u voor een inwonende zorgverlener?

U kiest voor een inwonende zorgverlener, wanneer:

 • u niet meer alleen zelfstandig kunt wonen bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie.
 • u, om wat voor reden dan ook, niet meer alleen voor uw partner of familielid kunt zorgen.
 • u uw mantelzorgers niet teveel wilt belasten.
 • u liever niet naar een verzorgingshuis verhuist, maar in uw vertrouwde thuisomgeving wilt blijven wonen.

Zo kunnen we natuurlijk nog even doorgaan. U ziet: in veel verschillende situaties is de inwonende zorgverlener een oplossing op maat!

Procedure

Kennis maken

Bij onze kennismaking vertellen we u graag over onze visie, de mogelijkheden en de kosten. We leggen uit hoe we te werk gaan en natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen. We brengen wensen, verwachtingen én persoonlijke behoeftes goed in beeld.

Match

Na het afsluiten van het contract wordt de zorgverlener gezocht die het best bij uw wensen en uitgangspunten aansluit. Wij sturen u ons voorstel met een CV van de zorgverlener en een referentieoverzicht. Bent u tevreden? Dan maken we een afspraak zodat u persoonlijk met de zorgverlener kunt kennismaken. Verloopt de kennismaking goed en is er een ‘klik’ met de zorgverlener? Dan kan de zorg worden gestart.

Contact momenten

Uw verzorging is voor ons het allerbelangrijkste.
Wordt er aan uw verwachtingen voldaan en heeft u een goed contact met uw zorgverlener?

Om ons daarvan te overtuigen en – mocht dat nodig zijn – op tijd bij te sturen, maken regelmatige contactmomenten en een evaluatie deel uit van onze procedure.

Regelmatig contact

Als de zorgverlening is gestart nemen we binnen een paar dagen telefonisch contact met u op om de gang van zaken door te spreken en te evalueren.
Zijn er nog wensen, loopt alles goed en bent u tevreden?
Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek worden verdere contact momenten of afspraken gepland.
U staat er niet alleen voor, Particuliere Thuiszorg Nederland blijft met u in contact.

Voordelen

Een buitenlandse inwonende zorgverlener kent veel voordelen:

 • is altijd bij u in huis
 • is betrokken en betrouwbaar
 • houdt u gezelschap
 • regelt in overleg de dagelijkse gang van zaken
 • begeleidt u bij activiteiten binnen én buiten de deur
 • geen verschillende zorgverleners en zorgmomenten meer

Ook bij dementie

Particuliere thuiszorg bij dementie of AlzheimerWe blijven natuurlijk allemaal graag zo lang mogelijk gezond.
Maar wat als u, of een van uw naaste, geconfronteerd wordt met dementie?

Dan zal ooit de tijd aanbreken dat alleen wonen niet meer gaat. Een moment dat er een constante zorg nodig is die vaak te zwaar is voor mantelzorgers. Of dat nu echtgenoten, kinderen, broers of zussen, andere familieleden of buren zijn.

Dan kan er een keus gemaakt worden. Maar opname in een verpleeghuis is voor veel mensen geen optie. Echtparen die al jaren bij elkaar zijn worden op die manier van elkaar gescheiden. Kinderen van een dementerende ouder gunnen hun vader of moeder een prettige oude dag in hun eigen omgeving.

Thuis blijven wonen is de beste optie en dat kan met een inwonende zorgverlener.
De bereikbaarheid van de zorgverleners van Domocare is, doordat zij in huis verblijven, maximaal.

Daardoor kunt u – ook met dementie – rustig thuis blijven wonen.
En daardoor worden mantelzorgers ontlast, zodat ze niet alleen hun tijd aan zorgtaken hoeven te besteden. Er komt dan tijd en ruimte voor kwalitatieve contacten.

Kosten

Langer in uw eigen huis blijven wonen kan al vanaf € 625,- per week.

Contact

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Meer informatie over onze particuliere thuiszorgdiensten?

Direct zorg aanvragen

Bel: 085-2011242
Of mail ons