Particuliere Thuiszorg Nederland, zorgadvies

De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. SVB staat voor Sociale VerzekeringsBank.

  • Dit zijn de AOW,
  • de Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz) en
  • de Kinderbijslag.

Daarnaast voert de SVB enkele andere regelingen uit zoals het persoonsgebonden budget (pgb).

« Back to Glossary Index